Вийшла в світ монографія "FIRE RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE AND STEEL STRUCTURES"!


Шановні читачі та автори! 15 грудня 2021 року в видавництві ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" вийшла в світ нова монографія "FIRE RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE AND STEEL STRUCTURES". Видання опубліковано під редакцією професора В. Садковий та докторів технічних наук Є. Рибка та Ю. Отрош, та присвячена проблемам вогнестійкості залізобетонних та сталевих будівельних конструкцій в умовах сучасних екстремальних впливів.

Проаналізовано сучасний стан забезпечення пожежної безпеки будівель та споруд, а також підходів, методів та засобів щодо її оцінювання. Аналіз надзвичайних ситуацій та пожеж у світі показав, що їх переважна більшість виникає у будівлях і спорудах. При цьому показано, що причиною катастрофічних наслідків та руйнувань є невідповідність фактичної межі вогнестійкості будівельних конструкцій нормативним вимогам. Це відбувається через недосконалість методів та засобів оцінювання вогнестійкості будівельних конструкцій, в тому числі і вогнезахищених.

Для подолання виявлених під час аналізу недоліків, в роботі розроблено фізичну та математичну моделі теплових процесів, що відбуваються у вогнезахищеній залізобетонній конструкції. На основі запропонованих моделей розроблено розрахунково-експериментальний метод оцінювання вогнестійкості таких конструкцій, а також алгоритм та процедури його реалізації. Перевірена достовірність розроблених моделей та методів. В цілому підтверджена працездатність запропонованих розрахунково-експериментальних методів з достатньою для інженерних розрахунків точністю.

Монографія буде цікава здобувачам вищої освіти, науковцям та практикам у галузі "Цивільна безпека" зі спеціальності "Пожежна безпека". Інтерес представлених наукових результатів полягає в тому, що в роботі вперше комплексно вирішено проблему забезпечення вогнестійкості залізобетонних та сталевих будівельних конструкцій. Досягти цього дозволили запропоновані розрахунково-експериментальні методи, які є універсальними та засновані багатофакторних моделях. Монографія буде цікава для усіх регіонів світу. Призначена для фахівців і вчених, які здійснюють наукову і практичну діяльність в сфері пожежної безпеки, а також наукових, науково-педагогічних працівників і здобувачів закладів вищої освіти за напрямом підготовки "Пожежна безпека", а також фахівців, які на науковому та практичному рівні вирішують питання забезпечення пожежної безпеки об’єктів цивільного та промислового призначення.

З виданням можна ознайомитися за посиланням FIRE RESISTANCE OF REINFORCED CONCRETE AND STEEL STRUCTURES.

Видання вже передано виробничій команді Scopus, яка приступила до його обробки. Час очікування від 3 до 6 місяців, по закінченню якого монографія повинна бути доступна читачам в Scopus.

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image