Для редакцій наукових журналів


 • Аналіз сайту періодичного наукового видання (при наявності) на відповідність сучасним міжнародним вимогам до наукової періодики

 • Аналіз друкованого варіанту періодичного наукового видання (при наявності) на відповідність сучасним світовим вимогам до наукової періодики

 • Розробка рекомендацій щодо вдосконалення періодичного наукового видання відповідно до сучасних вимог
За результатами аналізу ви отримаєте детальний звіт з рекомендаціями. Приклад звіту нижче:

+38 (050) 303-38-01


 • Створення сучасного сайту періодичного наукового видання на базі сучасного шаблону CMS Joomla

 • Завантаження необхідного контенту сайту

 • Інформаційно-технологічний супровід сайту

+38 (050) 303-38-01


 • Розробка, установка та настройка сайту журналу / збірника наукових праць «під ключ» на платформі OJS 3

 • Завантаження контенту сайту та архівів

 • Інформаційно-технологічний супровід сайту

+38 (050) 303-38-01


 • Консультаційні послуги з видавничої справи

 • Розширення аудиторії читачів статей періодичного наукового видання засобами зовнішніх IT-ресурсів

 • Переклад контенту періодичного наукового видання англійською мовою

 • Перевірка англомовного варіанту контенту періодичного наукового видання

 • Оформлення літератури відповідно до ДСТУ 8302:2015

 • Оформлення літератури відповідно до міжнародних стандартів (APA, Harvard, Chicago та ін.)

 • Розробка дизайну та верстка

 • Створення оригінал-макетів

+38 (050) 303-38-01


Виконання всієї редакційної роботи за наданим замовником портфелем рукописів поточного випуску:

 • Робота з авторами

 • Робота з рецензентами

 • Робота з редакційною колегією

 • Виготовлення оригінал-макету

 • Завантаження метаданих в бази даних, бібліотеки, репозитарії

 • Виготовлення друкованого тиражу (у разі потреби)

 • Розсилка обов'язкових примірників

 • Розсилка друкованих примірників авторам (у разі потреби)

+38 (050) 303-38-01


Рецензування рукописів за напрямками:

 • технічні науки

 • економічні науки

 • медичні науки

 • фармацевтичні науки

 • біологічні науки

 • педагогічні науки

 • юридичні науки

+38 (050) 303-38-01


Перевірка рукописів (дисертацій, рефератів та ін.) ліцензованим програмним забезпеченням на наявність плагіату та самоплагіату.

+38 (050) 303-38-01

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image