Для вчених


Науковий агент – це аналітик, професіонал в області наукометрії, що діє в інтересах і за дорученням вченого. Науковий агент вирішує завдання підвищення видимості та просування наукового контенту вченого в світовій науковій спільноті. Науковий агент керується принципами прозорості, доброчесності, чесності, відповідальності та неухильного дотримання авторських прав вченого, в чиїх інтересах і за дорученням якого він виступає.

+38 (050) 303-38-01


Консультування вчених з будь-яких питань:

 • підготовки рукописів

 • публикації наукового контенту

 • наукометрії

 • рейтингування вчених

+38 (050) 303-38-01

schema_ua.jpg

Після публікації Вашої статті в науковому журналі робота над публікацією не закінчується. Необхідно виконати ряд дій, які зроблять її більш помітною в науковому світі. В результаті кількість цитувань статті може збільшитися, а відповідно збільшаться і показники вченого.

Завантаження статей в ресурси світової наукової періодики:

Репозиторії

 • Figshare – це науковий онлайн-репозиторій, де вчені можуть зробити доступними результати своїх досліджень, а саме зберігати та обмінюватися результатами своїх досліджень, включаючи рисунки, набори даних, зображення та відео. Для відкритих даних діє принцип безоплатності завантаження (https://figshare.com/)

 • Zenodo – це універсальний репозиторій відкритого доступу, розроблений в рамках європейської програми OpenAIRE та керований CERN. Це дозволяє дослідникам розміщувати набори даних, програмне забезпечення для досліджень, звіти та будь-які інші цифрові артефакти, пов'язані з дослідженнями. В даному ресурсі Ви також можете побачити кількість завантажень і переглядів Вашого дослідження (https://zenodo.org/)

  Відео-інструкція


Соціальні мережі для вчених

Соціальні мережі дозволяють ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їх цитованість і стежити за новинами досліджень і розробок по іменах і ключових словах.


Пошукові системи

 • Google Scholar – безкоштовна пошукова система повних текстів наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Розраховує h-індекс вченого всередині системи, а також статистику цитування (https://scholar.google.com/)
  Відео-інструкція


Системи управління бібліографією

 • Mendeley (продукт видавництва Elsevier) – безкоштовна програма для управління бібліографічною інформацією, яка дозволяє обмінюватися інформацією з ученими, ділитися посиланнями на статті та отримувати оперативні відгуки. Також всередині системи Ви можете створити свій бібліографічний список для цитування в майбутніх статтях (https://www.mendeley.com/)
  Відео-інструкція

 • EndNote (розробник Clarivate Analytics)комерційна система управління бібліографічною інформацією, що застосовується для управління посиланнями та бібліографією, що дозволяє відформатувати їх згідно з численними стандартам цитування (https://endnote.com)

Відриті електронні архіви

 • RePec – архів для дослідницьких робіт в області економіки. (http://www.repec.org/)

 • SSRN (продукт видавництва Elsevier) – є сховищем препринтів і опублікованих статей в усіх напрямках наук. Перед завантаженням статей у відкритий доступ проводиться рецензування фахівцями SSRN. В даному ресурсі Ви також можете побачити кількість завантажень і переглядів Вашого дослідження (https://www.ssrn.com/)
  Відео-інструкція

 • ArXiv – найбільший безкоштовний архів електронних публікацій наукових статей та їх препринтів з фізики, математики, астрономії, інформатики, біології та ін.(https://arxiv.org/)


Ідентифікаційні системи

 • ORCID – міжнароднмй реєстр вчених. Дає можливість безпомилкової ідентифікації автора. На підставі цього реєстраційного номера вчені забезпечують собі: коректну цитованість своїх статей (статті не «губляться» пошуковими системами). ORCID – це, по суті, складова рейтингу вченого. Варто вказувати після своїх П.І.Б. в кожній своїй публікації (http://orcid.org/)
  Відео-інструкція

 • ResearcherID – міжнародна ідентифікаційна система, що дозволяє створити унікальний профіль дослідника, який містить відомості про його наукові публікації та їх історії. Якщо серед завантажених публікацій будуть публікації в журналах, які індексуються Web of Science, то за рахунок цитування цих публікацій також буде розрахований h-індекс вченого (http://www.researcherid.com/).
  Відео-інструкція

+38 (050) 303-38-01


Zenodo – це універсальний репозиторій відкритого доступу, розроблений в рамках європейської програми OpenAIRE та керований CERN. Це дозволяє дослідникам розміщувати набори даних, програмне забезпечення для досліджень, звіти та будь-які інші цифрові артефакти, пов'язані з дослідженнями. В даному ресурсі Ви також можете побачити кількість завантажень і переглядів Вашого дослідження (https://zenodo.org/)

Відео-інструкція

 

Google Scholar – безкоштовна пошукова система по повних текстів наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Розраховує h-індекс вченого всередині системи, а також статистику цитування (https://scholar.google.com/)

Відео-інструкція

 

Mendeley (продукт видавництва Elsevier) – безкоштовна програма для управління бібліографічною інформацією, яка дозволяє обмінюватися інформацією з вченими, ділитися посиланнями на статті та отримувати оперативні відгуки. Також всередині системи Ви можете створити свій бібліографічний список для цитування в майбутніх статтях (https://www.mendeley.com/)

Відео-інструкція

 

SSRN (продукт видавництва Elsevier) – є сховищем препринтів і опублікованих статей з усіх напрямків наук. Перед завантаженням статей у відкритий доступ проводиться рецензування фахівцями SSRN. У даному ресурсі Ви також можете побачити кількість завантажень і переглядів Вашого дослідження (https://www.ssrn.com/)

Відео-інструкція


Консультування по роботі з ресурсами:

 • Scopus:

  – Як внести зміни в профіль автора Scopus, відео-інструкція

  – Як запросити додавання відсутнього документа в Scopus, відео-інструкція

  – Як об'єднати профілі автора в Scopus, відео-інструкція

  – Як зв'язати ID ORCID і Scopus AuthorID, відео-інструкція

 • ORCID – міжнародний реєстр вчених. Дає можливість безпомилкової ідентифікації автора. На підставі цього реєстраційного номера вчені забезпечують собі: коректну цитованість своїх статей (статті не «губляться» пошуковими системами). ORCID – це, по суті, складова рейтингу вченого. Варто вказувати після своїх П.І.Б. в кожній своїй публікації (http://orcid.org/)

  Як створити профіль в ORCID, відео-інструкція

  – Як зв'язати ID ORCID і Scopus AuthorID, відео-інструкція

 • ResearchGate – соціальна мережа, дозволяє ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їх цитованість і стежити за новинами досліджень і розробок по іменах і ключових словах (https://www.researchgate.net/)

  Відео-інструкція

 • Academia.edu – соціальна мережа, дозволяє ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їх цитованість і стежити за новинами досліджень і розробок по іменах і ключових словах (https://www.academia.edu/)

  Відео-інструкція

+38 (050) 303-38-01


 • Консультативна допомога по представленню результатів досліджень відповідно до світових вимог індексованих видань

 • Статистична обробка даних

+38 (050) 303-38-01


Підбір джерел літератури у вашому напрямку по базах даних:

 • CrossRef – це спільнота видавців академічних публікацій (журнали, монографії, збірники матеріалів конференцій та ін.), створена з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. На платформі дуже зручна пошукова система за метаданими (назвою статті, DOI, автором та ін.). Виконати пошук джерел Ви можете за посиланням (https://search.crossref.org)

 • ScienceDirect – база даних наукових публікацій. Належить видавництву Elsevier. На платформі дуже зручна пошукова система: за ключовими словами, назвою журналу, тематиці та іншим параметрам. На головній сторінці Ви знайдете розділи різних наукових напрямків, що дуже зручно для швидкого пошуку необхідного контенту (https://www.sciencedirect.com/)

 • PubMed – англомовна текстова база даних медичних, фармацевтичних та біологічних публікацій. Здійснити пошук можна за ключовими словами в публікації, автором, назвою журналу та ін. (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/)

+38 (050) 303-38-01


Весь спектр послуг додрукарської підготовки статей та книг:

 • перевірка / переклад англійською мовою

 • технічне редагування

 • літературне редагування

 • оформлення рисунків у високій якості для наукових видань

 • дизайн

 • верстка та ін.

+38 (050) 303-38-01


 • організація закордонних стажувань

 • організація та проведення загальнодержавних семінарів з усіх питань, пов'язаних з науковими публікаціями та рейтингуванням вчених і ЗВО
 • проведення щорічних наукових конференцій: «Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній науці», «Наукові підсумки року»

+38 (050) 303-38-01

1. Для чого і як використовувати різні наукометричні показники?
2. Що можна розміщувати в репозиторіях мені як вченому?
3. Як визначити квартилі зарубіжних рецензованих журналів?
4. Як розмістити дисертацію в базі даних ProQuest Dissertation & Theses?
5. Як додати мої публікації в ResearcherID і ORCID?
6. Навіщо реєструватися в Google Scholar?
7. Як дізнатися чи індексується журнал в наукометричній базі даних Scopus (безкоштовна версія бази даних)
8. Як дізнатися чи індексується журнал в наукометричній базі даних Web of Science (безкоштовна версія бази даних)
9. Як переконатися, що дослідницька робота, опублікована в рамках наукового заходу, потрапить в міжнародні індекси наукового цитування?
10. У чому переваги та недоліки індексу Хірша та імпакт-фактору, чому мене змушують їх мати?
11. Що таке ID ORCID і чи потрібен він автору наукового журналу?
12. Що таке Список Білла? Де його можна подивитися?
13. Які види рецензованих журналів існують?
14. Як правильно перевести прізвище на іноземну мову, якщо я хочу подати статтю в журнал Web of Science?

+38 (050) 303-38-01

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image