ЗАПОБІГАННЯ МАНІПУЛЯЦІЯМ

Під маніпуляціями редакція розуміє такі ймовірні події: спроба використати в рукописі фальсифіковані дані або плагіат, спроба підмінити результати незалежної експертизи рукопису або створити умови, що перешкоджають незалежній оцінці рукопису рецензентами.

У випадках, якщо виникли підозри в таких діях або сумніви щодо результатів експертизи, редакція керується такими принципами:

рукопис приймається до розгляду від автора-кореспондента, який зазначений, у тому числі, в Ліцензійному договорі;

при виборі рецензента оцінюється відповідність його наукової компетенції тематиці рукопису, що підтверджується, зокрема, наявністю відповідних публікацій;

перевіряється наявність фактів, які можуть свідчити про спробу маніпулювання результатами рецензування. Ця процедура здійснюється відповідно до рекомендацій COPE «How to spot potential manipulation of the peer review process».

У разі виявлення фактів спроби маніпуляцій на етапі рецензування, редакція керується у виборі своїх дій рекомендаціями COPE «What to do if you suspect peer review manipulation».

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image