Сторінка журналу «ScienceRise: Pharmaceutical Science» доступна в Scopus!
Детальніше...
Увага! Не втратьте своє цитування!
Детальніше...
Журнал «ScienceRise: Pharmaceutical Science» включили до категорії «А»
Детальніше...

Важлива новина про Ваші монографії!

Детальніше...
У «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» новий том для економістів!
Детальніше...
Дай нове життя своїй монографії!
Детальніше...

Присудження наукових ступенів: основні моменти Закону № 1369


Згідно Закону України від 30 березня 2021 року № 1369-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності» (далі – Закон № 1369), який набрав чинності 18 квітня 2021 р.:

Щодо присудження наукового ступеня кандидата наук:

Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які розпочали підготовку до 1 вересня 2016 року, зможуть реалізувати своє право на здобуття наукового ступеня кандидата наук без обмеження термінів. Захист дисертацій таких здобувачів буде відбуватися у спеціалізованих вчених радах з присудження наукового ступеня доктора наук, утворених МОН за спеціальностями відповідно до Переліку наукових спеціальностей за галузями науки. Процедура захисту таких дисертацій буде відбуватись відповідно до нормативно-правових актів з питань атестації кадрів вищої кваліфікації чинних на момент набрання чинності Законом України «Про вищу освіту».

Щодо присудження наукового ступеня доктора наук:

Здобувачі наукового ступеня доктора наук незалежно від дати початку підготовки дисертації захищатимуться у спеціалізованих вчених радах з присудження наукового ступеня доктора наук, утворених МОН за спеціальностями відповідно до оновленого Переліку наукових спеціальностей за галузями науки.

Термін дії спеціалізованих вчених рад продовжений до 1 жовтня 2021 року (наказ МОН № 462 від 23.04.2021). Таким чином, з метою планової організації надходження дисертацій для попереднього розгляду, повідомлення спеціалізованих вчених рад про прийняття дисертації до захисту і призначення офіційних опонентів, що надсилаються до МОН, припиняються прийматися Міністерством 10 серпня 2021 року.

Щодо присудження ступеня доктора філософії:

Присудження ступеня доктора філософії здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року №167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії». Планується, що дія Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого цією постановою, припиниться з дня набрання чинності Порядком присудження ступеня доктора філософії, затвердженим відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії розробляється Національним агентством з подальшим його розглядом та схваленням у МОН та поданням його до Кабінету Міністрів України для затвердження. Проект Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії буде розміщено для громадського обговорення на сайті МОН.

Законом № 1369 розширено академічну відповідальність здобувачів наукових ступенів у разі виявлення у дисертації не лише академічного плагіату, а й фабрикації та/або фальсифікації. А також, однією з новацій у законодавстві з питань атестації кадрів вищої кваліфікаціє є те, що захист дисертацій здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук будуть транслюватися у режимі реального часу.

Джерело: https://mon.gov.ua/storage/app/media/atestatsiya-kadriv-vyshchoi-kvalifikatisii/2021/04/vregulyuvannya-pitan-pro-prisudzhennya-naukovikh-stupeniv.pdf

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (097) 020-27-30
+38 (050) 303-38-01
+38 (093) 930-11-54

Image
Image
Image
Image