З 16 січня друковані ЗМІ України мають видаватися державною мовою


16 січня 2022 року набула чинності 25 стаття Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка регламентує використання державної мови у сфері друкованих засобів масової інформації. Про це повідомив Урядовий портал з посиланням на Уповноваженого із захисту державної мови.

З цього дня, відповідно до статті 25 мовного Закону:

  1. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою.

Друковані засоби масової інформації можуть видаватися іншими, ніж державна, мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видається тираж цього видання державною мовою. Усі мовні версії повинні видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їх випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

  1. Розповсюдження за передплатою друкованих засобів масової інформації, виданих мовами, іншими ніж державна, допускається за умови забезпечення їх засновниками (співзасновниками) можливості передплати в Україні такого самого видання державною мовою.
  2. Засновники (співзасновники) друкованих засобів масової інформації зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номери (випуски) друкованих засобів масової інформації) державною мовою у порядку, визначеному законом.
  3. У кожному місці розповсюдження друкованих засобів масової інформації друковані засоби масової інформації державною мовою мають становити не менше 50 відсотків назв друкованих засобів масової інформації, що розповсюджуються в цьому місці.

У місці розповсюдження друкованого засобу масової інформації, виданого іншою, ніж державна, мовою, розповсюджується такий засіб масової інформації державною мовою.

  1. Вимоги частин першої, другої та абзацу другого частини четвертої цієї статті не поширюються на друковані засоби масової інформації, що видаються винятково кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів України, англійською мовою, іншою офіційною мовою Європейського Союзу, незалежно від того, чи містять вони тексти державною мовою, та на наукові видання, мова яких визначається статтею 22 цього Закону.

Обов'язковий примірник документів, передбачений частиною третьою цієї статті, у такому разі виготовляється, публікується і доставляється відповідною мовою.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/taras-kremin-z-16-sichnya-drukovani-zmi-mayut-vidavatisya-derzhavnoyu-movoyu

Видання нашого видавництва PC TECHNOLOGY CENTER відповідають статті 22 мовного Закону та видаються:

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (англійською мовою з українськими метаданими);

Technology Audit and Production Reserves (англійською мовою з українськими метаданими);

ScienceRise: Pharmaceutical Science (англійською мовою з українськими метаданими);

ScienceRise: Medical Science (англійською мовою з українськими метаданими);

ScienceRise: Pedagogical Education (англійською мовою з українськими метаданими);

ScienceRise: Biological Science (англійською мовою з українськими метаданими);

ScienceRise: Juridical Science (6 мовами з українськими метаданими);

– книги PC TECHNOLOGY CENTER (англійською мовою з українськими метаданими та українською мовою)

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image