Вийшла в світ монографія «SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT»!


Увага! Вийшла в світ монографія «SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT» від ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР»!

Шановні читачі та автори! 31 серпня 2021 року в видавництві ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» вийшла в світ нова монографія «SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT». Видання опубліковано під редакцією професорів Б. Оразбаєва та Є. Оспанова, і присвячена системному аналізу підходів до побудови моделей хіміко-технологічних систем, на основі якого пропонується системна концепція побудови моделей та питань вирішення задач прийняття рішень з управління режимами роботи технологічних об'єктів.

Досліджено проблеми розробки математичних моделей та оптимізації складних хіміко-технологічних систем, на прикладі технологічних об'єктів нафтопереробки, в умовах невизначеності, викликаної дефіцитом достовірної кількісної інформації та нечіткістю доступної інформації. Проаналізовано сучасний стан проблем математичного моделювання технологічних об'єктів нафтопереробного виробництва. Досліджено та запропоновано методи побудови математичних моделей хіміко-технологічних систем нафтопереробки в нечіткому середовищі і розроблені моделі технологічного комплексу блоку каталітичного риформінгу. Проведено експертні оцінки для розробки математичного опису технологічного комплексу блоку риформінгу, розроблений метод проведення експертних процедур в нечіткому середовищі. Досліджено властивості розроблених алгоритмів розв'язання задач прийняття рішень і запропонована методика вибору їх при вирішенні конкретних завдань виробництва. Створена структура та описані основні функціональні блоки комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень на основі моделей об'єкта.

Монографія буде цікавою і корисною студентам старших курсів, магістрантів і докторантів, які навчаються за спеціальностями інформаційних технологій, автоматизації та управління, a також буде корисною для наукових співробітників та фахівців, що займаються проблемами моделювання, оптимізації, прийняття рішень при управлінні технологічними системами нафтопереробних виробництв. Крім того, матеріалами монографії можуть користуватися викладачі при підготовці і проведенні заняття з дисциплін математичного моделювання, оптимізація та прийняття рішень.

З виданням можна ознайомитися за посиланням SYSTEM CONCEPT FOR MODELLING OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS AND DECISION MAKING IN THEIR MANAGEMENT.

Видання вже передано виробничій команді Scopus, яка приступила до його обробки. Час очікування від 3 до 6 місяців, по закінченню якого монографія повинна бути доступна читачам в Scopus.

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (097) 020-27-30
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image