Поширені запитання

1. Для чого і як використовувати різні наукометричні показники?

Наукометричні показники є кількісною характеристикою продуктивності вченого, групи вчених, університету, країни в цілому, журналу і т.д.


Існує велика кількість наукометричних показників, найвідомішими є:

  • h-індекс (індекс Хірша), i10 індекс – розраховуються для вчених, структурних підрозділів університету, університетів в цілому, журналів;
  • імпакт-фактор – розраховується для журналів, які індексуються наукометричною базою даних Web of Science і входять в бази даних Science Citation Index Expanded і Social Sciences Citation Index;
  • SJR, SNIP, CiteScore – наукометричні показники, які розраховуються для журналів наукометричної бази даних Scopus.


Всі наукометричні показники різняться формулами розрахунку, але існують для того, щоб можна було кількісно оцінити якість науки: публікації, вченого, журналу і т.д. Використовуються для складання різних рейтингів, оцінки якості роботи, присудження різних премій, грантів тощо

Якщо говорити про наукометричні показники журналів, то це дозволяє визначити рівень якості та впливу журналу в світі, його читаність і як він продається. Це, в свою чергу, дозволяє читачам вибрати, який журнал читати, бібліотекам - які журнали підписувати, а авторам наукових публікацій - в яких журналах публікуватися.

2. Що можна розміщувати в репозиторіях мені як вченому?
3. Як визначити квартилі зарубіжних рецензованих журналів?
4. Як розмістити дисертацію в базі даних ProQuest Dissertation & Theses?
5. Як додати мої публікації в ResearcherID і ORCID?
6. Навіщо реєструватися в Google Scholar?
7. Як дізнатися чи індексується журнал в наукометричній базі даних Scopus (безкоштовна версія бази даних)
8. Як дізнатися чи індексується журнал в наукометричній базі даних Web of Science (безкоштовна версія бази даних)
9. Як переконатися, що дослідницька робота, опублікована в рамках наукового заходу, потрапить в міжнародні індекси наукового цитування?
10. У чому переваги та недоліки індексу Хірша та імпакт-фактору, чому мене змушують їх мати?
11. Що таке ID ORCID і чи потрібен він автору наукового журналу?
12. Що таке Список Білла? Де його можна подивитися?
13. Які види рецензованих журналів існують?
14. Як правильно перевести прізвище на іноземну мову, якщо я хочу подати статтю в журнал Web of Science?

Авторське право

Основні відомості

1. Що таке авторське право?

Авторське право –це юридичний термін, який використовується для опису прав, якими володіють автори на свої літературні та художні твори. Авторське право охоплює цілий діапазон творів – від книг, музики, картин, скульптури та фільмів до комп'ютерних програм, баз даних, реклами, карт і технічних креслень.

2. Що охоплюється авторським правом?
3. Які права дає мені авторське право? Які мої права як автора твору?
4. Чи можу я зареєструвати авторське право?
5. Що таке твір?
6. Що означає знак ©? Чи потрібно його проставляти на творах?
7. Який термін охорони авторського права?

Як захистити твір

1. Чи можна отримати міжнародну охорону твору за допомогою авторського права?

Перш за все, охорона авторського права автоматично діє у всіх країнах-учасницях Бернської конвенції (див. відповідь на питання «Чи можу я зареєструвати авторське право?»). Хоча законодавство цих країн може відрізнятися в деталях, воно в цілому високо гармонізовано. Ви можете ознайомитися з законодавством країн і укладених ними договорів на веб-сайті WIPO Lex.

Якщо Вас цікавлять держави, які не є учасницями Бернської конвенції, то слід пам'ятати, що закони про авторське право носять територіальний характер. Це означає, що вони діють на території країн, якими вони були прийняті. Таким чином, якщо Ви бажаєте отримати охорону твору на міжнародному рівні, Вам необхідно з'ясувати всі юридичні вимоги в тих країнах, в яких Ви хотіли б користуватися охороною, і переконатися в їх виконанні.

Джерело: https://www.wipo.int/copyright/ru/faq_copyright.html

2. Що означає «ліцензування» творів і як воно здійснюється?
3. Чи можна зареєструвати авторське право на програмне забезпечення або мобільний додаток?
4. Чи існує реєстр/депозитарій авторських прав?
5. Які дії можна зробити у разі несанкціонованого відтворення твору?
6. Як організувати управління творами, що охороняються авторським правом? Чим займаються організації колективного управління?
7. Де можна знайти закони про авторське право різних країн?

Використання творів, створених іншими людьми

1. Хто володіє авторським правом на твір? Якщо мною створено твір під час роботи за наймом, хто є власником авторського права?

Першим власником авторського права, як правило, є первинний автор твору. Однак з цього правила існують деякі винятки. Наприклад, в деяких країнах майнові права на твір, що охороняється авторським правом, спочатку належать особі/організації, на яку працює автор. В інших країнах майнові права автоматично присвоюються або передаються роботодавцю. Для отримання більш докладної інформації про цікаві для Вас особливості національного законодавства Ви можете звернутися до національного відомства інтелектуальної власності.

2. Чи потрібен дозвіл на використання творів, що охороняються авторським правом?
3. Як дізнатися, хто є власником авторського права, і як зв'язатися з власником права на твір?
4. Що являють собою обмеження та виключення з авторського права?
5. Що означає «сумлінне використання»?
6. Що розуміється під твором, що належить до «суспільного надбання»?
7. Чи можна вільно використовувати твори, опубліковані в Інтернеті?
8. Що розуміється під суміжними правами?
s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image