Вийшла в світ монографія "Import substitution potential in the conditions of digital transformation" від ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"!


Шановні читачі та автори! 24 грудня 2021 року в видавництві ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" вийшла в світ нова монографія "IMPORT SUBSTITUTION POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION".
Видання опубліковано під редакцією професора А. Мазаракі та присвячене проблемам політики імпортозаміщення у сучасних умовах становлення постіндустріальної економіки.

У монографії розкрито сутність та узагальнено теоретичні підходи до генези теорій регулювання імпорту в економіках відкритого типу, систематизовано інструменти державного регулювання в політиці імпортозаміщення та охарактеризовано зміст сучасної концепції неоіндустріального імпортозаміщення з визначенням інституціональних перешкод його розвитку. Досліджено передумови для впровадження політики імпортозаміщення в ключових галузях економіки України. Проаналізовано сучасний стан зовнішньої торгівлі України та ідентифіковано ключові проблеми збалансування зовнішньоторговельного балансу. Встановлено причини та наслідки зростаючої імпортозалежності вітчизняної економіки. Значна увага приділена напрямам реалізації потенціалу імпортозаміщення у контексті розбудови національної інноваційної системи. Досліджено роль прямих іноземних інвестицій у забезпеченні структурних трансформацій в економіці України та визначено фактори погіршення інвестиційного клімату в Україні. На основі систематизації міжнародного досвіду ідентифіковано ризики та проблеми неоіндустріального розвитку країн, що здатні вплинути на реалізацію їх стратегій імпортозаміщення.

Монографія призначена для широкого кола читачів, зацікавлених у проблематиці регулювання зовнішньої торгівлі в умовах відкритості економік з урахуванням можливості захисту національних економічних інтересів. Результати досліджень, презентовані у монографії, можуть бути корисними зокрема для працівників органів державного управління, науковців, викладачів, аспірантів і студентів закладів вищої освіти економічного профілю, а також для практичних дослідників у сфері державного управління, світової економіки та зовнішньоекономічних відносин як у межах України, так і за її межами.

З виданням можна ознайомитися за посиланням IMPORT SUBSTITUTION POTENTIAL IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION.

Видання вже передано виробничій команді Scopus, яка приступила до його обробки. Час очікування від 3 до 6 місяців, по закінченню якого монографія повинна бути доступна читачам в Scopus.

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image