Вийшла в світ монографія «ECONOMETRIC MODELING OF MANAGERIAL DECISIONS AT THE MACRO AND MICRO LEVELS»!


Шановні читачі та автори! 05 листопада 2021 року в видавництві ПП «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР» вийшла в світ нова монографія «ECONOMETRIC MODELING OF MANAGERIAL DECISIONS AT THE MACRO AND MICRO LEVELS». Видання опубліковано під редакцією докторів економічних наук Н. Іванова і Т. Кожухова, та присвячена застосуванню економетричного підходу прийняття управлінських рішень в умовах кризи на мікро- та макрорівнях.

Теоретичні аспекти застосування економетричного підходу прийняття управлінських рішень в умовах кризи на мікро- та макрорівнях визначають базові категорії проблеми дослідження: управлінське рішення, етапи прийняття управлінського рішення із визначенням доцільності застосування економетрчних методів, криза та кризові явища, економетричний підхід. Визначено особливості прийняття управлінських рішень в умовах кризи на мікро- та макрорівнях; розглянуто характерні особливості, сфери вирішення проблеми та методи вирішення управлінських проблем залежно від рівня їх формалізації. Практичні аспекти висвітлюють обґрунтування застосування економетричних методів на етапі ідентифікації проблеми: виявлення кризових явищ у відповідних сферах; здійснено кількісний аналіз кризи, що дозволило виявити та визначити дисбаланси. Визначено переваги та недоліки економетричного підходу прийняття управлінського рішення; описано загальні економетричні методи обґрунтування управлінських рішень та їх наслідки. Визначено особливості та переваги Data-driven decision-making перед Highest Paid Person’s Opinion; визначено різновиди інформаційно-аналітичного забезпечення управлінських рішень та методи, що використовуються для його формування. Запропоновано авторське розуміння понять «економетричний підхід прийняття управлінських рішень», «інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських рішень».

Представлені в монографії теоретичні та науково-прикладні положення будуть корисні науковцям, викладачам, аспірантам, здобувачам вищої освіти, а також призначені для осіб, які приймають рішення в компаніях, некомерційних організаціях та органах влади. Практична значимість отриманих у монографії результатів у тому, що запропоновані науково-практичні рекомендації та висновки можуть бути використані при формуванні та реалізації моделей прийняття рішень для вирішення подібних проблем.

З виданням можна ознайомитися за посиланням ECONOMETRIC MODELING OF MANAGERIAL DECISIONS AT THE MACRO AND MICRO LEVELS.

Видання вже передано виробничій команді Scopus, яка приступила до його обробки. Час очікування від 3 до 6 місяців, по закінченню якого монографія повинна бути доступна читачам в Scopus.

s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61165

+38 (057) 750-89-90
+38 (050) 303-38-01

Image
Image
Image
Image