Журнал «ScienceRise: Biological Science» включено до міжнародної бази даних Chemical Abstracts Service (CAS)
Детальніше...
Журнал «ScienceRise: Medical Science» включено до міжнародної бази даних Chemical Abstracts Service (CAS)
Детальніше...

Важлива новина про Ваші монографії!

Детальніше...
У «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» новий том для економістів!
Детальніше...
Дай нове життя своїй монографії!
Детальніше...
ScienceRise: Pharmaceutical Science в Scopus!
Детальніше...

Що зміниться у присудженні наукових ступенів?


17 лютого 2021 р. Верховна Рада України підтримала у першому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів (реєстраційний № 4667-1 від 15.02.2021 р.).

Положенням законопроєкту пропонується:

– зняття правового вакууму в процедурі присудження наукових ступенів для здобувачів ступеня кандидата та доктора наук, який міг би настати після 1 липня 2021 року через втрату чинності Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567;

– упорядкування рівнів вищої освіти шляхом винесення ступеня доктора наук зі сфери вищої освіти до сфери науки та науково-технічної діяльності;

– розширення автономії закладів вищої освіти та наукових установ шляхом передачі повноважень щодо утворення разових спеціалізованих вчених рад та затвердження рішень про присудження ступеня доктора філософії та видачі відповідного диплому (повноваження МОН залишаються лише в частині погодження (за замовчуванням) складу разових рад, утворених закладами та установами);

– розширення видів академічної недоброчесності (крім академічного плагіату додається фабрикація та фальсифікація), за виявлення яких учасники атестаційного процесу позбавляються права участі у підготовці та атестації здобувачів відповідних ступенів.

Формування та реалізація державної політики щодо присудження наукового ступеня доктора наук покладається на центральний орган виконавчої влади у сфері наукової та науково-технічної діяльності.

Ухвалення законопроєкту дозволить Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти повноцінно здійснювати властиві йому функції з акредитації освітніх програм на третьому рівні вищої освіти та забезпечення якості в частині розробки порядку присудження ступеня доктора філософії. Окрім того, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти має право скасувати рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня у разі виявлення академічного плагіату.

Джерело:https://mon.gov.ua/ua/news/rozpochato-proces-unormuvannya-prisudzhennya-naukovih-stupeniv-verhovna-rada-uhvalila-u-pershomu-chitanni-zmini-do-zakonodavstva
s2.png

вул. Шатилова дача, 4, оф. 702 (8 пов.),
м. Харків, Україна, 61145

+38 (057) 750-89-90
+38 (097) 020-27-30
+38 (050) 303-38-01
+38 (093) 930-11-54

Image
Image
Image
Image